بچه ها من ده روزه شدم

امروز من ١٠ روزه شدم مامان جون و مامان بزرگ منو بردن حموم انقدر پسر خوبی بودم ....فرشتهاصلا گریه نکردم انقدر آب بازی کردم.... تازه کلی هم از اون خوردم مامان جون می گفت  کثیفه ولی خیلی خوش مزه بود . خلاصه کلی کیف کردم خیلی مزه داد لبخند وقتی از حموم اومدم انقدر خسته بودم که حتی نمی تونستم دستم و تکون بدم. تا فردا صبح خوابیدم.  

این عکسم وقتی از حموم اومدم بیرون مامانم ازم گرفت.

                   

ببینین چه پسر خوبیم

راستی من نوشته بودم آزمایش دادم بعضی  از دوستا نگران شده بودن اون آزمایشی بود که از همه ی نوزاد ها می گرفتن

تو رو خدا ببین منو چه جوری کردن! امان از این بزرگترا!!! 

                  

اینم دوتا عکس خوشگل ازمن

                 

 

                 

/ 1 نظر / 18 بازدید
نازآفرین

آفیت باشه آقا پسر گل. آن شا الله حمام دامادیت...